Båker


Billeder fra udstilling 2016:

Båker eller sømærker er symboler, som er opsat til at vejlede søfarten.

Båkerne langs den jyske vestkyst er op til 12 meter høje konstruktioner, der stammer fra 1884-85.

De er opstillet enkeltvis for at markere punkter langs kysten.

Af de 23 oprindelige sømærker blev de tilbageblevne indstillet til fredning i 1995.

Det har været et inspirerende samarbejde med smed Henning Aakjær Jensen og fotograf Henrik Schulze at få lavet modeller, som vi udstillede på Nymindegab Museum i 2016.

Modellerne er ca. 60 cm høje.


Hanne Borg • Bispelundvej 44  • DK 8330 Beder


Tlf. (+45) 24 85 85 53 • mail@hanneborg.dk • www.hanneborg.dk